Elmo Rietschle VC100-20AG

3,00 kW 3-phase, 230/400V ±10% 50 Hz
3,40 kW 3-phase, 265/460V ±10% 60 Hz

£3,745.20 excl. VAT