Elmo Rietschle VC202-20AI

5,50 kW 3-phase, 230/400V ±10% 50 Hz
6,30 kW 3-phase, 265/460V ±10% 60 Hz

£6,075.60 excl. VAT