Elmo Rietschle V-KTN16-0213

0,75kW 3-phase, 200-255/346-440V 50 Hz; 0,6bar
0,90kW 3-phase, 200-290/346-500V 60 Hz; -0,6bar

£1,351.20 excl. VAT